Thủ tục lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, chế biến, nhà hàng, khách sạn......
Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)

Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
-----------------------
Thủ tục lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận Một cửa - nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- Bước 2: Phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường kiểm tra hồ sơ và hoàn tất các thủ tục trình Lãnh đạo ban phụ trách ký Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn, nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý các KCN tỉnh
Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp tại: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại phụ lục 20, Thông tư 01/2012/TT-BTNMT, ngày 16/3/2012.
- Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại phụ lục 21,Thông tư 01/2012/TT-BTNMT, ngày 16/3/2012; trường hợp cần thiết theo yêu cầu chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Tối đa ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; Tối đa hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của một (01)đươn vị hành chính cấp huyện.
- Thời hạn cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực đăng ký trong quá trình xem xét hồ sơ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản xác nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Cấu trúc và  nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư (Phụ lục 19a)
Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất (Phụ lục 19b)
Mẫu văn bản đề nghị  xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Phụ lục 20)
Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
(Phụ lục 21)
(Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Luật bảo vệ môi trường năm 2005
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường , cam kết bảo vệ môi trường.
Căn cứ Thông tư số: 01/2011/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trườn đơn giản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!